Beseda se studenty sociální práce

Dne 10. dubna 2019 proběhla beseda se studenty druhého ročníku oboru Sociální práce Teologické fakulty v Českých Budějovicích.

Kolegyně a zakladatelka spolku Zuzka Pousková  představila Plzeňskou zastávku, promluvila o jejím vzniku a zaměřila se na téma svépomocných a podpůrných skupin v kontextu neštěstí nebo jiných náročných životních situací. Zohlednila při tom i svou dlouholetou nemocniční praxi. Vznikl prostor i otázkám jiných skupin, kde se setkávají lidé s podobnou zkušeností,
o významu rituálů a především z osobní zkušenosti samotných studentů.

Ačkoliv se dotýkali poměrně těžkých témat, studenti spontánně reagovali, někteří živě diskutovali a aktivně se doptávali na možnosti navazující pomoci lidem v těžké životní situaci a krizi. V závěrečném shrnutí zarámovali besedu tím, že svépomocná skupina může vyrůst jako plně fungující jedině „zdola“, tj. semknutím podobně zasažených lidí a nemůže být tedy uměle vytvářena tzv. odborně „shora“. Jako druhé pravidlo vzešlo, že pomáhání pomáhá, ale touha pomoci nesmí přerůst v touhu po moci.

Děkujeme za pozvání a hodně pracovních úspěchů přejeme budoucím sociálním pracovníkům.

IMG_20190618_183312

Přestěhování

Vážení a milí,

je nám ctí oznámit změnu naší provozovny, poradny Plzeňské zastávky.

Od 1. ledna 2019 sídlíme v Plzni na Slovanech, v Jablonského ulici 92.

Poradna sídlí na krásném, tichém místě, kousek od Plaveckého stadionu a zastávky tramvaje č. 2 v útulném, tichém domě. Máme bezbarierový přístup přímo z ulice, jen projdete malou zahrádkou.

Poradenství, terapie a jiné schůzky prosíme domlouvat předem buď telefonicky na čísle: 724 520 398 nebo emailem: info@plzenskazastavka.cz .

V případě potřeby, např. krizové intervence dojedeme za vámi i do místa bydliště.

Přejeme nadějeplný nový rok 2019.

Poradna Jabl 1
Poradna Jabl 3