Naše knihovna

Knihy pro sebe a své děti si můžete objednávat telefonicky na čísle 731 409 191, e-mailem na adrese: zuzana@plzenskazastavka.cz.

V knihovně máme nové publikace s tématikou smrti, významech rituálů, o emocech a smutku po ztrátě. Knížky jsme dokoupili také pro děti a dospívající.

Knihy si můžete zapůjčit na základě domluvené rezervace u Zuzanny Pouskové viz KONTAKTY nebo u svého poradce Plzeňské zastávky, kterému budete výpůjčky i vracet.

Zemřela mi máma/táta

Bára, Petr a Ondřej museli dospět mnohem rychleji než jejich spolužáci. Už na střední škole se museli vyrovnat se smrtí v rodině….

Sdíleme rozhlasové povídání o životě po smrti jednoho rodiče. Skutečná vyprávění o některých bolestných situací po ztrátě nahlíží do myšlenek trojice mladých lidí, kteří jsou předčasně vystaveni problematice smrti a umírání.

https://www.mujrozhlas.cz/dokuvlna/tri-mladi-lide-o-prozivani-smrti-rodice-poslechnete-si-dokument-spolu-sami

zdroj:mujrozhlas.cz, 2020

Práva rodičů při úmrtí miminka

Dostat příležitost s dítětem se rozloučit v intimním prostředí po takovou dobu, kterou potřebujete.
Dostat příležitost své dítě po porodu vidět, chovat jej v náručí.
Dostat příležitost dítě vyfotografovat.
Dostat příležitost uchovat památky na dítě, kterými mohou být: snímek z ultrazvukového vyšetření, fotografie, otisk ručky/nožky, pramínek vlásků, data o váze a míře dítěte a jiné.
Dítě pojmenovat jménem.
Rozhodnout o možném pohřbu dítěte. (Dle zákona o pohřebnictví do 96 hodin)
Získat srozumitelné informace o zdravotním stavu dítěte, zjištěných vyšetřeních, výsledcích pitvy. Máte nárok vyžádat si zdravotnickou dokumentaci a lékařské zprávy.
Mít možnost uspokojit kulturní a spirituální potřeby.
Být citlivě zdravotnickým personálem doprovázeni s respektem k vašim pocitům, myšlenkám, přesvědčením a individuálním přáním.
Získat informace o procesu truchlení. Získat odbornou nebo laickou pomoc a podporu.
Získat srozumitelné a podrobné informace o vašich dalších občanskoprávních povinnostech (matrika, úmrtní list, mateřská dovolená).
zpracovala K. Ratislavová 2020, zdroj: přeloženo volně dle SANDS (Stillbirth and neonatal death charity)

Příspěvek na terapie pro pojištěnce VZP

Příspěvek nabízí pro své pojištěnce v rámci pilotního projektu VZP na jejich podporu psychosociální intervence u vybraného terapeuta, kde absolvují sezení v max. počtu 10 hodin.

Více na: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-podporu-zvyseni-dostupnosti-psychosocialni-podpory?fbclid=IwAR2n_hLrCQ0wvpuJqsVm7Ktl_mwsi_CqSH3KJLL7BoyNn9sbDPqBJfzcNg4

Covid odkryl, jak velkým tabu se umírání stalo.

Pandemie nám připomněla, jak je důležité přestat přistupovat k umírání jen jako k medicínské záležitosti. Péče o umírajícího je pořád tak trochu tabu. Více v odkazu na článek Mudr. A. Housky:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/covid-odkryl-jak-velkym-tabu-se-umirani-stalo-upiname-se-k-i/r~ad014c505e6e11ebb0f60cc47ab5f122/?fbclid=IwAR1diL5OpmZV9s9_Uo_pfjsTDckDh5TqYntiHshhR_tMrmHFbsAMmYsIvis

PF 2021

Děkujeme všem za důvěru, kterou jste nám projevili. Velké díky pro ty, co nás v roce 2020 podpořili a pomohli tím pozůstalým na jejich cestě truchlení při ztrátě dítěte v jakémkoliv věku či milovaného partnera, kamaráda.

My v Plzeňské zastávce z. s. máme za sebou stovky hodin na pomoc pozůstalým, úspěchy v menších projektech, posílení pozice poradce o krizovou interventku, rozvoj na poli dobrovolnictví i dárcovství. Smrt nás vybízí ke hledání smyslu života a naše poradkyně jsou pro klienty průvodci na těchto cestách.

Někdy si myslíme, že spokojenosti a vnitřního klidu se nám dostane po úspěchu v práci, rodině, při studiu. S prožitím náhlého úmrtí milovaného člověka nebo i jiné živé bytosti často zažíváme prohlédnutí bezvýznamnosti věcí hmotných a naopak zvědomění významů vlídného okolí kolem nás. Ty chvíle společného prožívání smutku, starostí, prostoru pro nadechnutí se, předání si energie, soucitu druhého pro naše trápení…

Přejeme vám do dalšího roku sílu odpouštět si,

sílu milovat navždy,

sílu pocítit blízkost a naději.

💜
foto: člen spolku M. Svoboda

Pomáháte s námi I. + II.

Krásné ruční svíčky máme díky slečnám dobrovolnicím připraveny na neděli 13.12. 2020 mezi 18 – 20 hodinou pro společnou vzpomínku na ZAPALME SVÍČKU v Kostelíku U Ježíška. Děkujeme:-)

Nakupujete poslední vánoční dárky? Můžete přes GIVT.CZ podpořit i náš spolek a tím i pomáhat pozůstalým. Stačí před každým on- line nákupem navštívit www.givt.cz Děkujeme, že na nás myslíte.