Jak můžete pomoci vy?

 • Pokud máte zájem podpořit činnost spolku Plzeňská zastávka, můžete nás oslovit s nabídkou nebo zaslat finanční dar na transparentní účet vedený u FIO Banky č. účtu 2300334693/2010.
 • Dar může být čistě anonymní nebo na základě darovací smlouvy, kterou vám na vyžádání vystavíme. Dary umožňují dárcům využít daňové zvýhodnění.
 • Naši dárci mohou preferovat způsob využití daru, mohou být informováni o naší činnosti prostřednictvím Výroční zprávy.
 • Fyzické osoby si dle §15 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst až 15 % ze základu daně.
 • Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu daru na veřejně prospěšné účely maximálně 10 % (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu § 15, § 20, § 34).
 • Nepeněžitým darem může být např. odborná literatura, jednorázové kelímky, balená voda, svíčky, kapesníky, příze na pletené lodičky pro mrtvě narozená miminka, benefity pro dobrovolné poradce či pozůstalé, obsluha webu, tisky, deníky pro pozůstalé maminky/tatínky.
 • Můžete se stát členem/podporovatelem spolku Plzeňské zastávky.
 • Podpořit nás můžete i vlastním internetovým nákupem (e-shop) přes stránky GIVT.cz.
 • https://givt.cz/plzenska-zastavka-z-s#fotogalerie
 • Vítáme jakékoliv dobré nápady, které mohou být ku prospěchu naší činnosti na pomoc pozůstalým při náhlém úmrtí blízké osoby.
 • DĚKUJEME, KAŽDÉ NEZIŠTNÉ PODPORY SI VÁŽÍME!
GIVT. CZ