Kde a jak pomáháme

Plzeňský kraj, potažmo celá ČR

Cílová skupina naší služby

  • Rodiče zemřelých dětí v jakémkoliv věku
  • Vdovy, vdovci
  • Dítě bez rodičů (i dospělé)

Formy pomoci – ambulantní/terénní/distanční

  • Osobní, telefonický, písemný (chat) kontakt dle dohody
  • Laická pomoc, sdílení, doprovázení
  • Krizová intervence
  • Psychoterapie individuální, párová, rodinná
  • Setkání v rámci svépomocné skupiny
  • Právní poradenství
  • Sociální poradenství