Mgr. Monika Jelínková

archiv Monika

Pocházím ze severu Čech a před lety mne osud zavál do Plzně. S Plzeňskou zastávkou jsem se setkala na základě vlastní tragické zkušenosti po úmrtí syna Matěje.

Nabízím odborné poradenství a terapeutickou pomoc při náhledu na situaci, společně objevovat nové cesty a východiska. Ve své terapeutické praxi se zaměřuji na náročné životní situace, problematiku vztahů a jiná trápení. Přistupuji s velkou úctou k jedinečnosti člověka i k jeho příběhům. Řídím se hodnotami bezpečí a respektu, užitku a příjemné spolupráce.

Společně se můžeme věnovat tomu, co vás momentálně tíží. Mohou to být potíže, se kterými se potýkáte dlouhodobě nebo akutní situace, kterou potřebujete rychle řešit.

Vycházím ze systemického psychoterapeutického směru. Psychosociální terapeutickou pomoc vykonávám z titulu dosaženého magisterského VŠ vzdělání humanitního zaměření, akreditovaného pětiletého psychoterapeutického výcviku Institutu ISZ-MC  a stovek hodin v dalších kurzech zaměřených na mezilidské vztahy, krizovou intervenci, syndrom CAN, domácí a sexuální násilí, trauma, facilitace a mediace, problematiky smrti a umírání, života s demencí, péče o pozůstalé. Kvalitu práce si zajišťuji supervizí.

Plzeňskou zastávku zná spousty odborníků z pomáhajících profesí, osobně si vážím této služby lidem. Je mi ctí i závazkem být v týmu tohoto spolku obětavých profesionálů.

Volejte, pište na tel. kontakt: 777 676 554, e- mail: mnkjel@gmail.com

https://mgr-monika-jelinkova.webnode.cz/