Mgr. Simona Vlčková

archiv Simča

Jmenuji se Simona Vlčková a vystudovala jsem bakaláře jednooborové psychologie se zaměřením na vzdělávání. Pokračovala jsem magisterským oborem Učitelství psychologie a výtvarné výchovy. Současně jsem dokončila dvouleté studium Psychologie prevence sociálně-patologických jevů a dvouletý výcvik Arteterapie.

Dva roky jsem strávila v polské Bydhošti, kde jsem studovala doktorské studium psychologie. Zde jsem pracovala na katedře vývojové psychologie a věnovala se agresivnímu chování dospívajících. Toto studium jsem nedokončila, protože jsem se zamilovala a vrátila se do Čech. Začala jsem pracovat v Bílém kruhu bezpečí jako případová manažerka pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů. Při práci jsem absolvovala dvouletý kurz komplexní krizové intervence v pražském Remediu. V současné době jsem na rodičovské dovolené a dobrovolničím jak v Bílém kruhu bezpečí, tak v Plzeňské zastávce.

Kde jsem se vzala v Plzeňské zastávce? Činnost téhle organizace mi přijde smysluplná. Osobně jsem se nesetkala se ztrátou blízké osoby, která by nebyla přirozená. Mí nejbližší ale ano. Tak nějak vnímám, že tragické ztráty se týkají každého, ať už přímo nebo nepřímo. V BKB jsem se věnovala pozůstalým po zavražděných obětech, setkala jsem se zde i s pozůstalými po obětech dopravních nehod. Sama mám smutnou zkušenost s potratem, ale také s nepříjemnou reakcí okolí a hlavně se strachem, který pak provázel další těhotenství.

Jako krizový intervent mohu klientům poskytnout krizovou intervenci a další potřebnou podporu pozůstalým.