Myšlenky, články

revize stránky….

Existuje pomoc, jak můžeme truchlícího člověka podpořit, v něčem mu pomoci…

Pozůstalý po úmrtí milované bytosti prochází většinou obrovskou bolestí až zoufalstvím. Někdy nevíme, co říct nebo udělat, a tak radši neuděláme nic. Pozůstalý však spíše chce mluvit o tom, co právě prožívá.

I děti truchlí a potřebují pomoc….

Z odborných studií vyplývá, že se přátelé a lidé z okolí pozůstalým věnují především v prvních dnech jejich smutku, poté se však vrátí ke svým zvyklostem a na potřeby pozůstalých zapomenou.