Zemřeli mi rodiče

Někteří z nás mají po smrti milované bytosti potřebu informací …

Potřebu informací, odpovědí, názorů, které hledají v knihách . Ne vždy mají ale sílu a energii probírat se vším, co je na trhu. A nebo naopak – některé tituly jsou obtížně dostupné či vyprodané. A na návštěvu městské knihovny nezbývají síly.

Protože sami víme, jak moc dokáže v pravou chvíli pomoct kniha, prožitek někoho jiného, sdílení touto formou – připravili jsme si pro vás možnost vybrat si z našeho fondu jakoukoliv knihu ze seznamu a na dobu 2 – 6 týdnů si ji zdarma vypůjčit.

Knihy jsou převážně naším osobním majetkem, některé jsou nastálo v  klubovně Plzeňské zastávky, některé po objednání přivezeme z knihoven ostatních půjčujících.

Všechny jsou řádně zabalené, všechny byly čteny v pravou chvíli a v  pravou dobu a my věříme, že mohou pomoci i vám na vaší cestě. Proto se o ně s vámi rádi podělíme a děkujeme, že se o ně dobře postaráte a že je vrátíte včas, aby mohly být zapůjčeny dalším čtenářům.

Pevně věříme, že se k našim knihám budete chovat jako ke svým vlastním a že my vám je naopak můžeme svěřit se stejnou důvěrou jako komukoliv ze své vlastní rodiny.

Knihy půjčujeme osobně v klubovně Plzeňské zastávky rodinám po ztrátě podle předchozích telefoních nebo e-mailových rezervací (zuzana@plzenskazastavka.cz) a proti předloženému doložení totožnosti, podpisu a stvrzení vypůjčních podmínek – viz Smlouva o výpůjčce