Přidejte se k nám. Podporovatelé

Nechceme být žádný uzavřený spolek. Boříme mýty typu „ nebreč, život jde dál, …je zdrcen a potřebuje klid – nechoďme za ním… je mladá, to zvládne a bude mít jiné děti… pohřeb je týrání pozůstalých, …nevzpomínej tolik“.

Naše snahy jsou pomoci veřejnosti pochopit zármutek v době ztráty milovaného dítěte, partnera, rodiče, kamaráda… Téma smrti a truchlení máme v rodinách málo zpracováno, ačkoliv mívá dopad na náš další život.

Spolek je proto otevřen všem, kteří prošli přímou ztrátou milované osoby nebo se s ní potýkají v rodině, u přátel a to bez ohledu na bydliště. Zároveň jsme jediná organizace pro pozůstalé pro celý Plzeňský kraj, jediní se věnujeme sirotkům, vdovám a vdovcům při často tragickém, náhlém úmrtí jejich partnerů. Každý pozůstalý má právo na naši pomoc a podporu. Možná jste naši práci shledali užitečnou natolik, že byste spolek rádi podpořili?

Staňte se členem spolku a podporovatelem, můžete nám pomáhat s osvětou a novými nápady, roznášením letáčků, vaši odborností, energií, že za námi stojíte.

Jak na to? Členství můžete zahájit vyplněním vyžádané přihlášky a její zpětné odeslání na e-mailovou adresu info@plzenskazastavka.cz. Následně obdržíte informace pro Vaši platbu u členského příspěvku podporovatelů, který je pro rok 2021/2022: 450 Kč. Úhradu členství směřujte na č. ú. 2300334693 / 2010 FIO banka.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel č.: +420 724 520 398 (Mirka Šimková).

*Dovolujeme si vás informovat, že za účelem přihlášení ke členství ve spolku Plzeňská zastávka z.s. ICO 0123 1502, se sídlem Všeruby 95, 330 16, jako správce, zpracováváme osobní údaje člena spolku v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail a telefonní číslo. Při nakládání s osobními údaji se řídíme platnými právními předpisy včetně Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.