Kvalifikační státní zkouška

Profesní odbornost Poradce pro pozůstalé ukončenou státní zkouškou mají aktuálně čtyři naše poradkyně. Prohlubování vzdělávání našich poradců je prioritní, děkujeme za studium a píli všem.

certifikát P v jpg