Pohřbívání a doporučení WHO

Specifická situace COVID 19 vytvořila specifické nakládání s tělem zemřelým s potvrzenou nákazou Covid 19.

Ministerstvo pro místní rozvoj přezkoumalo v souvislosti s nově vydaným doporučením Světové zdravotnické organizace k pohřbívání těl zemřelých s covidem-19 svá doporučení a jsou nadále platná a aktuální.

více na webu: https://mmr.cz/cs/ministerstvo/pohrebnictvi/aktuality/nove-doporuceni-who