Dokument WHO

Asociace poradců pro pozůstalé ČR a náš spolek se připojuje ke sdílení informace v dokumentu WHO, který reflektuje nedostatek důkazů o tom, že by manipulace s tělem zesnulého představovala nějaké zvýšené riziko
a který jednoznačně apeluje na respektování přání a důstojnosti zesnulého
a jeho rodiny. Klidný den přejeme všem.