Příspěvek na terapie pro pojištěnce VZP

Příspěvek nabízí pro své pojištěnce v rámci pilotního projektu VZP na jejich podporu psychosociální intervence u vybraného terapeuta, kde absolvují sezení v max. počtu 10 hodin.

Více na: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-podporu-zvyseni-dostupnosti-psychosocialni-podpory?fbclid=IwAR2n_hLrCQ0wvpuJqsVm7Ktl_mwsi_CqSH3KJLL7BoyNn9sbDPqBJfzcNg4