Práva rodičů při úmrtí miminka

Dostat příležitost s dítětem se rozloučit v intimním prostředí po takovou dobu, kterou potřebujete.
Dostat příležitost své dítě po porodu vidět, chovat jej v náručí.
Dostat příležitost dítě vyfotografovat.
Dostat příležitost uchovat památky na dítě, kterými mohou být: snímek z ultrazvukového vyšetření, fotografie, otisk ručky/nožky, pramínek vlásků, data o váze a míře dítěte a jiné.
Dítě pojmenovat jménem.
Rozhodnout o možném pohřbu dítěte. (Dle zákona o pohřebnictví do 96 hodin)
Získat srozumitelné informace o zdravotním stavu dítěte, zjištěných vyšetřeních, výsledcích pitvy. Máte nárok vyžádat si zdravotnickou dokumentaci a lékařské zprávy.
Mít možnost uspokojit kulturní a spirituální potřeby.
Být citlivě zdravotnickým personálem doprovázeni s respektem k vašim pocitům, myšlenkám, přesvědčením a individuálním přáním.
Získat informace o procesu truchlení. Získat odbornou nebo laickou pomoc a podporu.
Získat srozumitelné a podrobné informace o vašich dalších občanskoprávních povinnostech (matrika, úmrtní list, mateřská dovolená).
zpracovala K. Ratislavová 2020, zdroj: přeloženo volně dle SANDS (Stillbirth and neonatal death charity)