Setkání krizových týmů Plzeňského kraje, 23.9.2021

Téma semináře byla pomoc a podpora obětem trestné činnosti a mimořádných událostí,vzájemná výměna zkušeností sdílených v této oblasti, možnosti dalšího propojení a vzájemné spolupráce, případové kazuistiky.