Včasná pomoc pozůstalým

TÉMA DÁRCOVSTVÍ. I malou částkou můžete změnit někomu život.

Staňte se dárcem. Jen díky vám máme jistotu, že budeme schopni reagovat na nepředvídané situace.

https://www.donio.cz/PodporaPozustalych?fbclid=IwAR11-nDS7sdFG-rVJIsyNiQsRoS-OMOgzUqcTAkkNv4GNFnEX9xoUJvLID4

Proč organizujeme tuto sbírku?

Protože poskytujeme a propagujeme kvalitní doprovázení lidem v nečekané životní roli truchlícího člověka. Krom přímé podpory pozůstalých rodičů a dětí budeme pracovat na osvětě u veřejnosti a pomáhajících profesích.

Během posledního roku a půl vzrostl počet zájemců z řad pozůstalých o 40 % procent. Důvodů je několik. Jedním jsou noví pozůstalí vlivem nečekaného úmrtí Covid19, neboť podpůrné kontakty s blízkými byli vlivem vládních omezení vzdálenější. Naše práce je po letech fungování tzv. více vidět, což přináší nové výzvy k organizaci pomoci. Každý den jsme k dispozici pro pozůstalé v období truchlení. 

archiv Mirka, Zuzka

Služby jsou otevřeny všem lidem, kteří buď přímou ztrátou blízké osoby prošli anebo se s ní potýkají ve své rodině či u blízkých. Každý pozůstalý má právo na kvalifikovanou pomoc a podporu od nás. Důležitým úkolem v tomto zranitelném období je doprovázení, neboť každá konfrontace se smrtí může aktivizovat komplikovaný zármutek a uvíznutí ve složitostech a traumatu.