V Česku chybí relevantní informace o problematice sebevražd. Pomoc nabízí nový web.

Webová stránka www.sebevrazdy.cz poskytne relevantní a potřebné informace, má za cíl zvýšit povědomí o tématu a snížit negativní postoje vůči tématu sebevražd či lidem s duševním onemocněním.