Světový den obětí dopravních nehod

Světový den obětí dopravních nehod se připomíná na celém světě vždy třetí listopadovou neděli. Plzeňská zastávka – poradna pro pozůstalé se také pravidelně připojuje v kostelíku U Ježíška. Koncertem na památku kamaráda Vaška Rába se přítomní připojili ke vzpomínce na všechny tragicky zesnulé při jakékoliv dopravní nehodě.

Hrálo se, zpívalo a vzpomínalo, protože jsou to právě ony stále živé, úsměvné a láskyplné vzpomínky, které v nás odrážejí světlo těch, kteří tu nejsou s námi.

Děkujeme účinkujícím z folkórního souboru Jiskra 58 – Sokol Valcha Plzeň a Millan Benedikt Karpisek za krásný vzpomínkový večer.

V neděli 20. 11. bude v dálniční kapli u Šlovic ekumenická bohoslužba v 15.00,

zároveň můžete podpořit naši poradnu pro pozůstalé

Svým finančním příspěvkem nám pomáháte pomáhat, pomáháte zajistit včasnou a účinnou pomoc a podporu rodinám po náhlé, nečekané a tragické ztrátě.

Ať jejich světlo stále svítí, i v nás!

foto: Milan Svoboda, 10 2022