I děti truchlí a potřebují pomoc

Po přijetí zprávy o smrti mámy/táty se snažíme o zajištění bezpečí pro sebe a dítě (zklidnit dech a myšlenky, prostor pro emoce, být spolu)

Mluvíme s dítětem klidně, věnujeme mu čas na jeho otázky a co se mu tzv. honí hlavou. Akceptujeme cokoliv nám povídá, opakující se otázky, mlčení, mluvení o něčem jiném.

Pokud dítě pláče/vzteká/vzdoruje/strachuje se při jakékoliv činnosti, nabídneme mu náruč, zklidnění a útěchu, prožití si emoci smutku společně. Okolnosti úmrtí jsou také významným bodem v truchlení.

Neodsuzujeme emoční projevy dítěte, citlivě jej podpoříme, utěšíme. Věříme v jeho schopnosti, že smutek postupně překoná.

Co může pomoci: relaxace, cvičení, popovídat si, procházky, knihy s tématikou smrti, malování, péče o zvířata, spánek, vzpomínkové rituály, obřad pohřbu, setkání s rodinou zemřelého.

Vyhledáme odbornou pomoc pro sebe, pro jiné členy rodiny (konzultace, poradenství, doprovázení v zármutku, psychoterapie, duchovní podpora).


Odborná literatura: Dětské pojetí smrti, 2016, Vyd.:Masaryk. univerzita

Přibližuje faktory ovlivňující porozumění smrti jako je věk, kognitivní zralost, komunikace v rodině, vlastní zkušenost se smrtí a další. Sleduje vývoj konceptu smrti u dětí ve věku od 3 do 11 let. V závěru se zaměřuje se na doporučení, jak seznámit děti se smrtí, na proces truchlení, na to, jak s dětmi o smrti hovořit ve škole nebo v rodině.  

Zde si můžete bezplatně stáhnout publikaci o Dětském pojetí smrti autorky Žaloudíkové.

https://munishop.muni.cz/obchod/e-knihy-zdarma/detske-pojeti-smrti-munispace_822