Psychoterapie

Doprovázení a psychoterapie

Foto: Milan Svoboda 2019

Každý z nás se může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc druhého. Psychoterapie probíhá pomocí rozhovorů mezi klientem a terapeutem. Je založena na důvěrném vztahu klient a terapeut. Terapie je v podstatě způsob profesionálního rozhovoru, bytí s klienty, jež spočívá ve hluboké úctě k jednotlivci a víře v jeho kapacitu pro růst a rozvoj.

Je třeba rozlišit poradenství a psychoterapii. Poradenství je více o radách a instrukcích. Psychoterapie se vyznačuje zejména prostorem, kde je čas nahlédnout na situaci, pocity a chování a pomocí terapie nastartovat žádoucí a prospěšné změny. Při ztrátě blízké osoby je hlavním tématem podpora klienta v roli pozůstalého, stabilizace jeho životní situace, porozumění a pomoc.

Společně podpoříme důvěru ve vlastní síly, pomoc při zvládání aktuálních problémů a situací.Počet sezení je individuální dle obtíží a potřeb klienta.

Od terapie nelze očekávat zázračné rady, naopak terapie je cesta, po které jdete společně s terapeutem a snažíte se porozumět sobě samému a své situaci. Toto porozumění nám osvětluje informace důležité ke zlepšení schopnosti zvládat svůj život. Psychoterapie je možnost, jak najít svou cestu v nelehkém životním období.

Při práci dodržujeme etické zásady psychoterapie (dle kodexu České psychoterapeutické společnosti) a mlčenlivost. Vše, co probíhá v terapii, v terapii také zůstává. Informace ze sezení nevynášíme.