Pomáhejte s námi

pomáháme i díky Vám.

Firemní spolupráce

Věcné dary a služby

Dobrovolnictví

 • Zaujalo vás, co děláme? Podpořte nás.
 • Staňte se pravidelným a cenným dárcem. Jen díky tomu máme jistotu, že budeme schopni reagovat na nepředvídané situace.
 • Za projev solidarity s pozůstalými vám děkujeme.
 • Můžete zaslat finanční dar na transparentní účet vedený u FIO Banky č. účtu 2300334693/2010.
 • Dar může být anonymní nebo na základě darovací smlouvy, kterou vám na vyžádání vystavíme. Dárci mohou využít daňové zvýhodnění.
 • Naši dárci mohou preferovat využití daru, mohou být informováni o naší činnosti prostřednictvím Výroční zprávy.
 • Fyzické osoby si dle §15 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely. Potvrzení o daru se přikládá k daňovému přiznání jako příloha.
 • Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu daru na veřejně prospěšné účely.
 • Nepeněžitým darem může být např. odborná literatura, jednorázové kelímky, balená voda, svíčky, kapesníky, příze na pletené lodičky pro mrtvě narozená miminka, benefity/dárky pro dobrovolné poradce či pozůstalé, obsluha webu, tisky, náklady na deníky pro pozůstalé maminky/tatínky.
 • Můžete se stát členem/podporovatelem spolku Plzeňské zastávky.
 • Podpořit nás můžete i vlastním internetovým nákupem (e-shop) přes stránky GIVT.cz.
 • https://givt.cz/plzenska-zastavka-z-s#fotogalerie
 • Vítáme jakékoliv dobré nápady, které mohou být ku prospěchu naší činnosti na pomoc pozůstalým při náhlém úmrtí blízké osoby.
 • DĚKUJEME, KAŽDÉ NEZIŠTNÉ PODPORY SI VÁŽÍME!
GIVT. CZ