Kde a jak pomáháme

Plzeňský kraj, dále online formou v celé ČR
Doprovázíme pozůstalé při zvládání těžké životní situace, zejména při náhlém úmrtí blízkého člověka.

Cílová skupina naší služby

Pomáháme osiřelým rodinám a pozůstalým jednotlivcům (se souhlasem zákonného zástupce) od 15 let věku.

 • Rodiče zemřelých dětí v jakémkoliv věku
 • Vdovy, vdovci
 • Dítě bez rodičů (i dospělé)

Formy pomoci – ambulantní/terénní/distanční

 • Osobní, telefonický, písemný (chat) kontakt dle dohody
 • Laická pomoc, sdílení, doprovázení
 • Krizová intervence
 • Psychoterapie individuální, párová, rodinná
 • Setkání v rámci svépomocné skupiny
 • Sociální a právní poradenství
 • Spirituální podpora
 • Knihovna

Pravidelné akce

Světový den vzpomínek na oběti dopravních nehod

Vzpomínka na ty, kdo se nevrátili z cest… Vždy třetí neděle v měsíci listopadu. Hlavním cílem je vzpomenout na ty, kdo zemřeli na silnicích, vyjádřit solidaritu pozůstalým, a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod.

Zapalme svíčku za zemřelé děti

Světový den památky zesnulých dětí. Lidé po celém světě si připomínají děti, které zemřely v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. 

Svíčky se zapalují vždy druhou neděli v prosinci v 19 hodin místních časů. Tento večer jsme součástí celosvětové vzpomínkové akce (kdy zahoří svíce, konají se otevřená setkání rodin, přátel a veřejnosti a spojí se tak rodiny po celém světě).

Koncert pro Kačku

archiv spolku

Hudební akce věnovaná všem, kteří opustili náš svět z vlastního rozhodnutí. Všem lidem, kteří už nechtěli a nemohli dál  žít… Jejich rozhodnutí často nemůžeme a nemusíme pochopit, ale jsme povinni jej respektovat, protože kdybychom cítili  jejich zoufalství a bolest,  pochopili bychom… Mnohdy ta největší tajemství nejsou na pustých ostrovech, ale v nitru člověka. S láskou a úctou k našim nejbližším.

U Ježíška zahrají pro zesnulou Kačku – Plzeňský deník (denik.cz) archív 2013