Mgr. Monika Jelínková

archiv Monika

Pocházím ze severu Čech a před lety mne osud zavál do Plzně. S Plzeňskou zastávkou jsem se setkala na základě vlastní tragické zkušenosti po úmrtí nejmladšího syna Matěje.

Nabízím odborné poradenství a psychoterapeutickou pomoc při náhledu na tíživou situaci, společně s klientem hledáme nové cesty a východiska pro klidné žití. Ve své terapeutické praxi se zaměřuji na náročné životní situace, problémy ve vztazích a jiná trápení, posilovat zvládání duševního onemocnění v běžném životě nebo pomoci při vyrovnávání se s našimi traumaty. Přistupuji s velkou úctou k jedinečnosti člověka i k jeho příběhům. Řídím se hodnotami bezpečí a respektu, užitku a klidné spolupráce.  

Společně se můžeme věnovat tomu, co vás momentálně tíží. Mohou to být dlouhodobé potíže, se kterými se potýkáte nebo náhlé situace, které potřebujete řešit.

Psychosociální a terapeutickou péči vykonávám z titulu dosaženého magisterského VŠ vzdělání humanitního zaměření, akreditovaného psychoterapeutického výcviku Institutu ISZ-MC  a stovek hodin v dalších kurzech zaměřených na mezilidské vztahy, krizovou intervenci, syndrom CAN, domácí a sexuální násilí, traumata, problematiky smrti a umírání, života s demencí, péče o pozůstalé. Kvalitu práce si zajišťuji průběžnou supervizí.

Plzeňskou zastávku zná spousty odborníků, je mi ctí i závazkem být v týmu tohoto spolku obětavých profesionálů.

Tel. kontakt: 777 676 554,  mnkjel@gmail.com

https://mgr-monika-jelinkova.webnode.cz/