Mgr. Kateřina Ratislavová Ph.D.

archiv Katka

Jmenuji se Kateřina Ratislavová a původním povoláním jsem porodní asistentka.

Pracovala jsem na porodním sále více než deset let. Po pracovním pobytu v Německu, kde na mne nejvíce zapůsobil nedirektivní přístup, velký respekt ve vztahu zdravotník-pacient a akceptace přání pacientů, jsem začala studovat Psychologii a rodinnou výchovu na Pedagogické fakultě ZČU a věnovala se dále vzdělávání porodních asistentek na vysoké škole. Prošla jsem také výcvikem ve skupinové psychoterapii při Institutu duševního zdraví Epoché v Plzni. Jsem členkou profesní organizace České komory porodních asistentek, věnuji se v tématu poradenství, vzdělávání a osvětě. Napsala jsem knihy: Perinatální paliativní péče (určená pro pomáhající) a Psychosociální podpora při úmrtí miminka (určená pro vyučující).

Již řadu let se věnuji problematice perinatální ztráty. Tedy ztráty miminka během těhotenství nebo po porodu. Pracuji se ženami, které prošly touto těžkou situací. Věnuji se individuálnímu poradenství, ale zároveň se od těchto žen mnohému učím.

Přes spolek Dlouhá cesta jsem se seznámila se Zuzkou a tak začala moje spolupráce s Plzeňskou zastávkou, kde vedu poradnu pro perinatální ztráty.

tel.: 607 955 842  ratislavova@gmail.com 

Kateřina Ratislavová v rámci Plzeňské zastávky poskytuje poradenství především rodičům, kteří prožili ztrátu miminka. Pracuje se ženami a rodinami, které prošly nejtěžší životní situací. Na toto téma napsala také oceňované knihy Perinatální paliativní péče (určená pro pomáhající) a Psychosociální podpora při úmrtí miminka (určená pro vyučující).

Konference paliativní péče, https://www.youtube.com/watch?v=VOOdMbgs-k4

Rodiče se podle ní na ztrátu miminka nepřipravují, takže se často cítí bezradně. Cílem je pomoci jim se v situaci zorientovat a získat zpět určitý pocit kontroly nad životem, který bohužel takové smutné věci někdy přináší.

Jsem ráda, že mohu rodičům v jejich těžké a smutné situaci nějak pomoci, alespoň tím, že je vyslechnu a předám jim informace, které mám k dispozici. To je to, co mě v poskytování poradenství motivuje,“ říká Kateřina Ratislavová. 

https://www.plzen.cz/katerina-ratislavova-z-fakulty-zdravotnickych-studii-zcu-v-plzni-obdrzela-od-mesta-oceneni-andel-2020?fbclid=IwAR0n6HxlHo9JpQb8Xj0NQVEfXy5QygL9J9orJDfjOvrOZBnuYMX1Rp9QscI

Zdroj: Zpravodajský portál Plzeň, 1.6.2021