Podporují nás

Sponzoři, dárci, partneři – děkujeme

Osobnosti, které podpořili vznik a fungování spolku od počátku, věnovali Plzeňské zastávce své kmotrovství:

Ing. arch. Jan Soukup, architekt, ředitel Diecézního muzea v Plzni

Michal Jančařík, moderátor a producent

Obdiv a respekt. To jsou dvě slova, která si spojuji s Plzeňskou zastávkou. Přesněji s ženami, kterým život připravil ty nejhorší okamžiky, co si jako táta dvou dcer umím představit a ony to nevzdaly. Naopak v sobě dokonce našly sílu začít pomáhat lidem v podobně přetěžkých situacích. Člověk si intenzivně uvědomí, co je v životě důležité.

Michal Jančařík

Za možnost využívat vzácné prostory vděčíme kostelíku U Ježíška. http://kostelujeziska.cz/

Dále za námi stojí, podporu, radu a pomoc bezplatně poskytují mnoho dalších…děkujeme!