Pomoc rodiny a přátel

Existuje pomoc, jak můžeme truchlícího člověka podpořit, v něčem mu pomoci…

Nebýt sám na ztrátu blízkého…

Pozůstalý po úmrtí milované bytosti prochází většinou smutkem, obrovskou bolestí a zoufalstvím. My nevíme, co říct nebo udělat, proto mlčíme. Pozůstalý chce většinou mluvit o tom, co právě prožívá, zůstat v kontaktu se skutečností. Zemřelý člověk byl něčím důležitý a bez něj to v jeho životě nikdy nebude stejné.

Čas truchlení se neomezuje jen na žal, mohou se objevit i tělesné potíže jako jsou zažívací problémy, únava, bolesti svalů a kloubů, nespavost, nechuť k jídlu.

Z odborných studií vyplývá, že se přátelé a lidé z okolí pozůstalým věnují především v prvních dnech jejich smutku, poté se však vrátí ke svým zvyklostem a na potřeby pozůstalých zapomenou.

foto: M. Svoboda 2020

Co tedy pomáhá pozůstalému člověku při úmrtí jemu milované osoby? Například pomoci mu začít řešit praktické povinnosti jako je zařizování pohřbu, smysluplné rozloučení, vyřizování úředních náležitostí, obstarat pozůstalostní věci a podobně.

Pomáhá tak náš vlastní čas, který věnujeme truchlícímu člověku. Naděje pro sdílení bolesti, společné vzpomínání, pomoc začlenit nové skutečnosti do jeho života.