Spirituální podpora

Nabízíme pomoc lidem v mezní situaci či krizi v situacích, kdy jsou vnitřní otázky směřovány k duchovnímu rozměru a přirozeným otázkám o smyslu života.

 „Neštěstí a smrt blízkého často otočí náš život vzhůru nohama. Je to bolestná zkušenost, které může podnítit osvobozující proces zrání, prozření – toho, čemu se v biblické mluvě říká „obrácení“ či „změna smýšlení“.

Význam věcí se nám někdy začne jevit v úplně nových proporcích. To, co je „nad námi“ je třeba najednou důležitější než to „kolem nás“. Jsme jakoby „vykopnuti“ do jiné reality, kterou není snadné sdílet s druhými lidmi.

Zapalme svíčku 2020

Je dobré, když najdeme někoho, kdo kus této – duchovní – cesty šel před námi a může nám pomoci se na ní zorientovat“ (Karel Šimr, 2020).

Karel je autorem knihy Trojí diakonie: Evangelická diakonie, křesťanská služba a diakonát v perspektivě teorie sociálních systémů, 2019.

Kniha je určena zájemcům o praktickou teologii, pastorační práci a sociální práci, dále pak pracovníkům v sociálních službách a konečně také všem, kdo se v církvích věnují diakonické práci.