Výpůjční podmínky

Výpůjční podmínky knihovny Plzeňské zastávky.

foto: archiv PZ

Knihy půjčujeme řádně zabalené a označené razítkem na dobu až 6 týdnů podle aktuálního zájmu o daný titul a to pouze osobním vyzvednutím a vrácením v poradně Plzeňské zastávky, nebude-li dohodnuto jinak. Půjčujeme jeden knižní titul na osobu.

Naše knižní pomoc je bezplatná a není vázána na členství ve spolku.

Při vypůjčení můžeme požadovat předložení dokladu totožnosti, mailový či telefonní kontakt, podpis a stvrzení Smlouvy o výpůjčce.