Osvěta a vzdělávání

Jako organizace se zúčastňujeme setkávání pomáhajících profesí a jiných krizových týmů. O spolupráci v krizových situacích, které s sebou přinášejí dopravní nehody, kriminalita a jiná neštěstí, diskutujeme s policejními psycholožkami a policejními interventy, metodiky, interventy Městské policie Plzeň, s hasiči záchranáři, pracovnicemi magistrátu z odboru prevence kriminality aj.

Pořádáme besedy a edukační workshopy pro občany, studenty nejen sociální práce, zdravotní sestry, zaměstnance různých firem.

Pokud máte o vzdělávání a sdílení zkušeností zájem kontaktujte nás.