+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Zapsaný spolek a výroční zprávy

Základní informace

 • Datum zápisu: 14. listopadu 2012
 • Obchodní firma: Plzeňská zastávka z.s.
 • Sídlo: Všeruby 95, 330 16 Všeruby
 • IČO: 01231502
 • Právní forma: Spolek
 • Registrace: L 6474 vedená u KS v Plzni

Účel spolku

 • Fyzická a morální pomoc osiřelým rodinám, kde zemřelo dítě (po těžké nemoci následkem úrazu při nehodě či trestném činu nebo z vlastního rozhodnutí).
 • Fyzická a morální pomoc osiřelým rodinám, kde zahynul jeden či oba z rodičů a zanechal po sobě nezaopatřené děti.
 • Zvyšování informovanosti veřejnosti a státních orgánů o problémech a možnostech pomoci osiřelým rodinám, jednotlivým pozůstalým či jiným osobám v jejich nepříznivé životní a sociální situaci.
 • Zprostředkování lékařské, psychoterapeutické, právní a jiné pomoci a služeb osiřelým rodinám.
 • Organizace společných setkání členů osiřelých rodin.
 • Individuální setkání se členy osiřelých rodin dle jejich zájmu a potřeby s cílem poskytnout bezprostřední morální podporu.
 • Realizace záchytné struktury svépomocných skupin matek, otců a jiných nejbližších členů rodin a fyzická a virtuální podpora jejich aktivit.
 • Konání přednášek, seminářů, kongresů a jiných akcí, publikační činnost a vystupování v masmédiích zaměřené na zvýšení informovanosti o předmětu a cíli spolku.
 • Spolupráce s národními i mezinárodními organizacemi zabývajícími se stejným či podobným předmětem činnosti.
 • Vydávání vlastních informačních materiálů za účelem poskytnutí pomoci cílové skupině.

Statutární orgán

Právní forma

Spolek je obecně sdružení či skupina osob. V českém právu je od 1. ledna 2014 spolek zvláštní forma právnické osoby, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi osobami. Účelem spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, tedy společné aktivity zaměřené jen na členy spolku (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod.), nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.), případně cíle smíšené.

Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby. Název musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, případně zkratku „z. s.“ Zapisuje se do spolkového rejstříku, který je veden příslušným rejstříkovým soudem. Právně upraven je v § 214–302 občanského zákoníku.

Stanovy

Výroční zprávy