+420 771 148 308 nebo 301
info@plzenskazastavka.cz

Jak mluvit s dětmi o smrti

Každý z nás je jedinečná bytost a truchlíme z jedné strany všichni podobně i každý jinak. Je to tak v pořádku. Sdílíme rádi materiál o truchlení dětí organizace LOCIKA – centrum pro děti ohrožené domácím násilím.