+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Práva rodičů při úmrtí miminka

 • Dostat příležitost s dítětem se rozloučit v intimním prostředí po takovou dobu, kterou potřebujete.
 • Dostat příležitost své dítě po porodu vidět, chovat jej v náručí.
 • Dostat příležitost dítě vyfotografovat.
 • Dostat příležitost uchovat památky na dítě, kterými mohou být: snímek z ultrazvukového vyšetření, fotografie, otisk ručky/nožky, pramínek vlásků, data o váze a míře dítěte a jiné.
 • Dítě pojmenovat jménem.
 • Rozhodnout o možném pohřbu dítěte. (Dle zákona o pohřebnictví do 96 hodin)
 • Získat srozumitelné informace o zdravotním stavu dítěte, zjištěných vyšetřeních, výsledcích pitvy. Máte nárok vyžádat si zdravotnickou dokumentaci a lékařské zprávy.
 • Mít možnost uspokojit kulturní a spirituální potřeby.
 • Být citlivě zdravotnickým personálem doprovázeni s respektem k vašim pocitům, myšlenkám, přesvědčením a individuálním přáním.
 • Získat informace o procesu truchlení. Získat odbornou nebo laickou pomoc a podporu.
 • Získat srozumitelné a podrobné informace o vašich dalších občanskoprávních povinnostech (matrika, úmrtní list, mateřská dovolená).