+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Praktické rady o pohřbu

Praktické rady při úmrtí blízké osoby (volně z webu: pohřeb.cz)

List o prohlídce zemřelého vystavuje lékař. Tělo zemřelého se po ohledání koronerem/lékařem převeze na patologii (pokud je nařízena pitva), nebo jej odváží přivolaná pohřební službu, která většinou vyřizuje i vyzvednutí nutných dokumentů. Pokud pohřební službu zavolal někdo jiný, než vy, můžete si ještě následně vybrat, zda pohřeb vypravíte u této pohřební služby, nebo zda  si objednáte smuteční obřad u jiné služby.

Se zástupcem pohřebního ústavu se dohodnete, jakou formu pohřbu pro vás zajistí. K tomuto úřednímu jednání je potřeba mít občanský průkaz zemřelého a vypravitele pohřbu.

Přijměte naši upřímnou soustrast.

Zde si můžete stáhnout brožury Ministerstva pro místní rozvoj: