+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Komu pomáháme

Doprovázíme pozůstalé při zvládání těžké životní situace, zejména při náhlém úmrtí blízkého člověka.

Cílová skupina naší služby

Pomáháme osiřelým rodinám a pozůstalým jednotlivcům (se souhlasem zákonného zástupce) od 15 let věku. Naší cílovou skupinou jsou:

 • Rodiče zemřelých dětí v jakémkoliv věku
 • Vdovy, vdovci
 • Dítě bez rodičů (i dospělé)

Formy pomoci – ambulantní/terénní/distanční

 • Osobní, telefonický, písemný (chat) kontakt dle dohody
 • Laická pomoc, sdílení, doprovázení
 • Krizová intervence
 • Psychoterapie individuální, párová, rodinná
 • Setkání v rámci svépomocné skupiny
 • Sociální a právní poradenství
 • Spirituální podpora
 • Knihovna