+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

První pomoc

Pokud cítíme, že je jakákoliv situace nad naše síly, nemusíme na to být sami. Ve chvílích, kdy mohou nepříjemné pocity překračovat hranici toho, co jsme schopni unést, jsou zde krizové služby, na které je možné se obrátit.

Instituce poskytující telefonickou krizovou pomoc:

V České republice je krizová pomoc tváří v tvář ne vždy dobře dostupná, protože ačkoliv najdeme v každém kraji službu, která se nazývá “krizové centrum”, existují v ČR pouze 4 krizová centra, která jsou dostupná nonstop:

  1. Krizové centrum RIAPS – 222 586 768 (Chelčického 39, Praha 3)
  2. Centrum krizové intervence – 284 016 110 (Ústavní 91, Praha 8)
  3. Krizové centrum Brno Bohunice – 532 232 078 (Jihlavská 20, Brno – pavilon G – Krizové centrum)
  4. Krizové centrum Ostrava – 596 110 882-3, 732 957 193 (Ruská 94/29, Ostrava)

Součástí krizového centra je i terapeutická práce zaměřená na dětské oběti trestného činu a děti zasažené traumatizující událostí, ve věku od 5 do 18 let.

Kromě těchto krizových center existuje celá řada dalších zařízení napříč regiony celé ČR, která mají v názvu “krizové centrum”, a své služby nabízí v omezené pracovní době. Je vhodnější se do nich předem objednat, pokud to situace dovolí – může se stát, že pracovníci na místě budou aktuálně vytížení a budou věnovat svůj prostor jiným klientům.