+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

O nás

Neziskový spolek Plzeňská zastávka poskytuje fyzickou a morální pomoc osiřelým rodinám, kde zemřelo dítě v jakémkoliv věku, rodinám, kde zahynul jeden nebo oba rodiče a zanechal po sobě děti, osamělým vdovám a vdovcům po náhlé ztrátě partnera. Dále rozvíjí povědomí o možnostech podpory, soucitu a blízkosti pozůstalým, podporuje zapojování komunity do otevření svépomocné pomoci.

Hodnotami naší služby je odbornost, doprovázení, ryzí pomoc a často vlastní prožitá zkušenost s těžkou ztrátou milovaného člověka.

S tématem smrti a umírání se v průběhu života chtě nechtě setkáváme, přesto se někdy necítíme být na tyto události připraveni. Hledáme cesty, jak dobře pomáhat druhým lidem vyrovnat se se smrtí jejich blízkých. Odborná podpora našich poradců směřuje na předávání informací, pomoc při zvládání emocí a zpracování vysoké zátěže. Myslet na sebe, možnosti sebepéče a fungování, vidět naději a své zdroje, čeho si v životě vážíme, podpořit náš hodnotový růst. Závažné ztráty nám také otevírají nové zkušenosti a možnosti. Cílem doprovázení je unést nečekanou ztrátu, pomoci pochopit, co nám zkušenost dala a jak nás může posílit v dalším životě.

Činnost spolku sleduje tři cíle:

  1. poskytovat odbornou přímou pomoc pozůstalým,
  2. podílet se na prevenci v oblasti mýtů a předsudků při doprovázení pozůstalých,
  3. pomáhat lidem v nepříznivé životní situaci zasažené zejména náhlým tragickým úmrtím ambulantní/terénní a distanční formou.

Poskytujeme poradenství a praktické rady pro truchlící rodiče, které potkala ztráta miminka před nebo po porodu, interrupce z genetických důvodů nebo potratu. Naše snahy jsou pomoci široké veřejnosti pochopit zármutek člověka při náhlé ztrátě milovaného dítěte, partnera, rodiče, kamaráda a podpořit citlivé chování k lidem, kteří si zaslouží pomoc v těžké životní situaci.

Práce v poradně to jsou i rozpočty, žádosti o dotace a dary, sledování nákladovosti,  účetnictví, grafika, příprava akcí, osvěta, přednášky. Děkujeme upřímně všem našim dobrovolníkům, kolegyním a kolegům za pracovní nasazení ve prospěch řádného chodu  i rozvoje spolku. Každá vykonaná práce je důležitá. Děkujeme všem partnerům a podporovatelům za projevenou důvěru, bez které bychom nemohli fungovat.