+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Podporovatelé a partneři

Děkujeme poskytovatelům dotací, grantů a dalších dárců za podporu našich projektů na pomoc pozůstalým zejména při náhlém úmrtí blízké osoby včetně terapeutické pomoci. Dále za podporu naší přednáškové činnosti směrem k veřejnosti. Děkujeme všem nadacím a jednotlivcům, kteří nás podporují!

Poskytovatelé dotací a grantů

Pomáhající Plzeň
Plzeňský kraj
Městský obvod Plzeň 1
Městský obvod Plzeň 3

Dárci

Merlot D´Or
Zbirovia
Nadační fond Tesco
Kostel U Ježíška

Podporovatelé a externí spolupracovníci

Šárka Řezáčová
Vladimír Kozák
Ivana Fenclová
Veronika Bezděková

Dále za námi stojí

Mgr. Karel Šimr Ph.D., evangelický farář, koordinátor PITu
kpt. Mgr. Romana Morongová, vrchní komisařka, psycholožka
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., odborný garant poradenství pro pozůstalé