+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Podněty, přání, stížnosti

Jsme přesvědčeni, že je důležité dát prostor klientům i veřejnosti na vyjádření pochybností, přání a stížností s poskytováním našich služeb pozůstalým. Zavázali jsme se poskytovat službu v souladu s etickým kodexem poradce a posláním naší služby, přesto může dojít k pochybení.

Stížností rozumíme vyjádření nespokojenosti klienta/pověřené osoby s kvalitou, způsobem poskytované služby, s přístupem pracovníka, s řízením a organizací služby. Vyjádření nespokojenosti u stěžovatele – poradce/dobrovolník PZ si dotazem ověří, zda se jedná o podání stížnosti.

Možnost podat stížnost může klient/zájemce/pověřená osoba formou ústní, písemnou, elektronicky. Věnujeme pozornost i anonymním stížnostem, dle naší metodiky.

Stížnost e-mailem lze zaslat na kontaktní e-mail spolku: info@plzenskazastavka.cz.

Písemně lze stížnost zaslat na adresu spolku: Všeruby 95, 330 16, nebo ji lze zanechat v poradně pro pozůstalé Plzeň, nebo ji předat kterémukoliv poradci spolku.

Kontakty pro vyřizování stížností: