+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Odborná členství

Asociace poradců pro pozůstalé, z. s.

APPP sdružuje profesionální poradce pro pozůstalé s cílem pracovat společně na rozšiřování a zkvalitňování nabízených služeb truchlícím klientům. Snaží se rovněž o vytváření společenského klimatu usnadňujícího životní situaci pozůstalých a nabízí prostor pro otevřenou diskusi o otázkách souvisejících s umíráním a smrtí.

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

ČAP je odbornou organizací pečující o kvalitu psychoterapie poskytované v Česku. Zastřešuje kvalifikované psychoterapeutky a psychoterapeuty různých myšlenkových směrů, kteří pracují napříč resorty.

Profesní komora sociálních pracovníků, z.s.

PKSP je zastřešující zájmová organizace pro sociální pracovníky. Jejím cílem je prosazovat uznání sociální práce jako vysoce profesionálního oboru, zastupovat sociální pracovníky na vrcholné úrovni především vůči státu jako hlavnímu zadavateli sociální práce a vytvářet podmínky pro zvyšování profesní způsobilosti sociálních pracovníků.

Česká komora porodních asistentek, z.s.

ČKPA je nejdéle fungující profesní organizací porodních asistentek v České republice. Každoročně pořádá od roku 2016 celostátní kongres, kde se v rámci profesní komunity snažíme sdílet nejnovější poznatky z porodní asistence, vzdělávání v oboru. Na odborném programu kongresů se podílely svými příspěvky i naše budoucí kolegyně – studentky porodní asistence.