+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Odborné poradenství

Poskytujeme poradenství a praktické rady pro truchlící rodiče, které potkala ztráta miminka před nebo po porodu, interrupce z genetických důvodů nebo potratu. Naše snahy jsou pomoci široké veřejnosti pochopit zármutek člověka při náhlé ztrátě milovaného dítěte, partnera, rodiče, kamaráda a podpořit citlivé chování k lidem, kteří si zaslouží pomoc v těžké životní situaci. 

Potřebná konzultace může proběhnout jednou nebo vícekrát. Může být jako jediný podpůrný kontakt, nebo se domlouváme na pokračování. Smrt nás mnohdy vybízí ke hledání smyslu života a naše odborné poradkyně jsou pro klienty průvodci na těchto cestách.

Služby jsou otevřeny všem lidem, kteří buď přímou ztrátou blízké osoby prošli anebo se s ní potýkají ve své rodině či u blízkých. Každý pozůstalý má právo na kvalifikovanou pomoc a podporu od nás. Důležitým úkolem v tomto zranitelném období je doprovázení, neboť každá konfrontace se smrtí může aktivizovat komplikovaný zármutek a uvíznutí ve složitostech a traumatu.

Ceník služeb od 1.1.2024

Vzhledem k rostoucím cenám a ekonomické situaci jsme nuceni nastavit do dalšího období úsporný režim a mírné zvýšení ceny za poskytované konzultace v poradně. Poplatek za konzultace a lektorování souvisí s podporou naší činnosti ve prospěch pomoci pozůstalým. Naše snahy jsou vedeny jediným cílem – udržet řádný chod poradny a podpořit dobrovolné poradce před vyhořením. Děkujeme za pochopení.

  • První konzultace je pro klienty bezplatná
  • Individuální konzultace a poradenství: 60 minut – 550 Kč
  • Rodinné/párové konzultace: 60 minut – 1.200 Kč
  • Psychoterapie po domluvě: v režii jednotlivých terapeutek
  • Lektorování menší skupiny: 60 minut – 1.800 Kč
  • Platbu za smluvené služby lze provést po předchozí domluvě hotově nebo převodem na účet spolku

Zrušení domluveného termínu setkání nám prosíme včas oznamte, nejpozději však do 24 hodin před domluveným začátkem (lze formou SMS či telefonicky s poradcem).

Všechny ceny našich služeb jsou nastaveny jako nekomerční a veškeré finanční prostředky jsou využity na pokrytí provozu a rozvoje Plzeňské zastávky z.s. Děkujeme za vaši důvěru, velmi si ji vážíme.