+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Co děláme

Neziskový spolek Plzeňská zastávka poskytuje fyzickou a morální pomoc osiřelým rodinám, kde zemřelo dítě v jakémkoliv věku, rodinám, kde zahynul jeden nebo oba rodiče a zanechal po sobě děti, osamělým vdovám a vdovcům po náhlé ztrátě partnera. Dále spolek rozvíjí povědomí o možnostech podpory, soucitu a blízkosti pozůstalým, podporuje zapojování komunity do otevření svépomocné pomoci.