+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo je správcem

Správcem vašich osobních údajů jsme my, zapsaný spolek Plzeňská zastávka, ICO 01231502 se sídlem Všeruby 95, 336 16. Naše webová adresa je: https://plzenskazastavka.cz. Kontaktní údaje máme: tel. 420 724 520 398, e-mail: info@plzenskazastavka.cz.

Důvěrnost

Poradci spolku zachovávají důvěrnost sdělených informací a bez vašeho souhlasu nesmí informace poskytovat mimo poradnu. Každý klient má právo vystupovat v poradně anonymně, jeho totožnost nijak neověřujeme. Podpůrné aktivity jsou vždy ve prospěch klienta a jsou vedeny pouze s jeho vědomím a souhlasem.

Mlčenlivost

Všichni naši poradci a členové spolku jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních ochrany dat, zejména těch, jejichž zveřejněním by bylo ohroženo bezpečí vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů ve spolku.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte za účelem poskytování služby spolkem, formou ambulantní/terénní/distanční pomoci pozůstalým. V souladu s ustanovením čl. 13 GDPR každý poradce informuje zájemce o službu o zpracování osobních údajů. Služba je vám poskytována pouze po vyjádření jasného projevu vůle spolupráce s námi. Jako správci vás informujeme, že svůj Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Za tímto účelem zpracováváme především vaše jméno, příjmení, pohlaví, místo pobytu popř. kontaktní adresu, telefon, e-mailovou adresu, popř. informace o okolnostech a dopadech úmrtí vám blízké osoby, váš podpis. Dále informace ve zprávách, které nám klient zanechal a s ohledem na naší službu se může jednat i o zvláštní kategorii osobních údajů vztahujících se ke zdravotnímu stavu.

Jednou za čas vám můžeme poslat pozvánku na akci pro pozůstalé, které by vás mohly zajímat. Váš e-mail zařadíme do naší databáze na dobu 3 let.

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie nebo reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Z poradenských schůzek si může poradce/terapeut vést osobní anonymizované poznámky, klienti z nich nejsou identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje. Poznámky slouží pro přípravu na setkání a kvalitní péči o klienta. 

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše osobní údaje sdílíme interně v rámci poskytování služby, nepředáváme žádným dalším příjemcům bez vašeho souhlasu (vyjma zákonem stanovené povinnosti trestný čin překazit nebo oznámit).

Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu náš postup při jejich ochraně je minimalizovat údaje o vás, chránit je a vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebná.

Cookies

Při návštěvách webových stránek spolku se zaznamenává vaše IP adresa. Používání cookies je zacíleno především na měření návštěvnosti webu. Naše webové stránky lze procházet v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Proto můžete používání cookies na svém počítači zakázat.

Kam posíláme vaše data

Komentáře návštěvníků na webu minimalizujeme, mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí. Jako správci nemáme v úmyslu vynášet data do zemí mimo EU.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování služby a uloženy budou po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 3 let.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, v písemné podobě data anonymizujeme, přijali jsme organizační opatření s nároky na zabezpečení vašich osobních údajů, která zamezují jejich zneužití.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje

Vaše osobní údaje získáváme v rámci nabídky služby přímo od zájemců (členové rodiny, blízcí) nebo prostřednictvím mezioborové spolupráce s interventy, psychology a jiné.

Jaká máte práva

Můžete nás požádat o přístup k vašim údajům, doplnění či jejich změnu, dále odstranění některých i veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní. Netýká se údajů, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů, tady smažeme všechny údaje, která z jiných zákonů nepotřebujeme. Pokud budete chtít využít svá práva, kontaktujte nás prosím nejlépe prostřednictvím e-mailu: info@plzenskazastavka.cz. O dokončení výmazu vás budeme informovat písemně na e-mail, který uvedete.

Stížnosti

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, internetové stránky www.uoou.cz. Budeme rádi, když budete se stížností kontaktovat přímo nás, abychom mohli pochybení napravit. O přijatých stížnostech a jejich vyřízení vedeme evidenci.

Aktuální znění těchto informací je uveřejněno zde na webových stránkách spolku a současně jsou dostupná v poradně.

Plzeňská zastávka, 1. 2. 2021