+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Osvěta a vzdělávání

Jako organizace se zúčastňujeme setkávání pomáhajících profesí a krizových týmů. O spolupráci v situacích, které s sebou přinášejí dopravní nehody, kriminalita a jiná neštěstí, diskutujeme s policejními psycholožkami a interventy, metodiky, Městskou policií Plzeň, hasiči, záchranáři, pracovnicemi z odboru prevence kriminality aj.

Jedním z dalších cílů jsou aktivity zaměřeny na odborné diskuze a zvyšování odborných kompetencí sociálních pracovníků a jiných pomáhajících profesí. Pořádáme besedy a edukační workshopy pro občany, studenty, zdravotní sestry, zaměstnance různých firem.

Pokud máte o vzdělávání a sdílení zkušeností zájem, kontaktujte nás.