+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Poradna při úmrtí miminka

Poskytujeme poradenství a praktické rady pro truchlící rodiče, které potkala ztráta miminka před nebo po porodu, interrupce z genetických důvodů nebo potrat.

Máme právo prožívat naše specifické truchlení.
Máme právo o našem truchlení mluvit.
Máme právo tolerovat své momentální fyzické a psychické neschopnosti.
Máme právo prožívat rituály.
Máme právo hledat smysl.
Máme právo chovat vzpomínky na dítě, které jsme ztratili.

Příklady otázek, o kterých se ženy, muži nebo oba rodiče chtějí poradit:

 • Jak to všechno zvládnu?
 • Jaký dopad má ztráta miminka na ostatní děti v rodině a jak k tomu přistupovat?
 • Je rozdílné truchlení muže a ženy? Jak spolu o ztrátě miminka komunikovat a jak si porozumět navzájem?
 • Na co se připravit v komunikaci s širší rodinou, přáteli, spolupracovníky a známými lidmi?
 • Co dělat s pocitem hněvu, viny nebo studu?
 • Jak zastavit laktaci, pomoci tělu v návratu do stavu před otěhotněním?
 • Jak se rozloučit s miminkem, když jsme neměli tu možnost v porodnici?
 • Jak a kdy se máme připravit na další těhotenství?

Velice psychicky náročné může být těhotenství po předchozí ztrátě miminka (potratu, porodu mrtvého miminka nebo jeho úmrtí po porodu). I v těchto případech se doporučuje speciální psychologické vedení, podpora a poradenství. Nabízíme jak možnost systematického poradenského přístupu, tak jednorázovou krizovou intervenci.

Truchlení je proces

Pocity se postupně mění a jsou prožívány zcela individuálně. Nikdo nemá právo vnucovat reakce, které vám nejsou vlastní. Běžně se objevují po určitou dobu:

 • Poruchy spánku
 • Tělesné obtíže
 • Ztráta energie
 • Nesoustředěnost
 • Pocity smutku, zlosti nebo viny
 • Pocity zklamání, selhání
 • Ztráta kontroly, nízká sebeúcta
 • Pocity odcizení, nepochopení v rodině, mezi přáteli
 • Otázky po smyslu – proč se to stalo?

Pokud se pocity nedostavují, zřejmě potřebujete delší čas a jednou přijde správná chvíle smutek vyjádřit a odžít. Truchlení je dlouhá a bolestná cesta, dejte si dostatek času.

Využívejte rituály k symbolickému rozloučení s dítětem, myslete na něj, zapalte svíčku, vystavte jeho fotografii, mluvte k němu, můžete vyjádřit pocity v dopise, kresbou…

Při krizích ze zármutku se ocitá v krizi celá rodina. Nezapomínejte, že muži a ženy truchlí různým způsobem, dva lidé stejného pohlaví truchlí každý jiným způsobem – respektujte se, snažte se vzájemně podpořit, komunikujte otevřeně o svých pocitech. Každý člověk využívá jiné strategie, jak se se ztrátou vyrovnat.

Pokuste se najít, co vám konkrétně bude vyhovovat, kdy se budete cítit lépe: relaxovat, plánovat čas, chodit na procházky, využívat pomoci blízkých, jednat asertivně… Po dobu prvních týdnů a měsíců se nebojte odpočívat, dělat to, co máte rádi, nespěchejte na radost, neočekávejte od sebe velké výkony. Zpracování hluboké ztráty má často své vyjádření v čase – šesti týdnů, tří měsíců, šesti měsíců, roku a dvou let. Mějte dostatek ohledu k sobě a dovolte si být na veřejnosti jiní – nevýkonní, smutní, nápadní.

Při úmrtí jednoho z dvojčat jsou rodiče vystaveni velmi smíšeným pocitům a je velmi těžké radovat se a truchlit ve stejný čas. Proces truchlení je tak dokonce složitější než při úmrtí jediného dítěte.

Brožury ke stažení

Kontaktní osoba

Neváhejte kontaktovat Mgr. Kateřina Ratislavovou Ph.D., odborného poradce a terapeutku, porodní asistentku, pedagožku.