+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Dobrovolný poradce

Věnuji se problematice perinatální ztráty a pracuji se ženami, které prošly touto situací.

Jmenuji se Kateřina Ratislavová a původním povoláním jsem porodní asistentka.

Pracovala jsem na porodním sále více než deset let. Po pracovním pobytu v Německu, kde na mne nejvíce zapůsobil nedirektivní přístup, velký respekt ve vztahu zdravotník-pacient a akceptace přání pacientů, jsem začala studovat Psychologii a rodinnou výchovu na Pedagogické fakultě ZČU a věnovala se dále vzdělávání porodních asistentek na vysoké škole. Prošla jsem také výcvikem ve skupinové psychoterapii při Institutu duševního zdraví Epoché v Plzni. Jsem členkou profesní organizace České komory porodních asistentek, věnuji se v tématu poradenství, vzdělávání a osvětě. Napsala jsem knihy: Perinatální paliativní péče (určená pro pomáhající) a Psychosociální podpora při úmrtí miminka (určená pro vyučující).

Již řadu let se věnuji problematice perinatální ztráty. Tedy ztráty miminka během těhotenství nebo po porodu. Pracuji se ženami, které prošly touto těžkou situací. Věnuji se individuálnímu poradenství, ale zároveň se od těchto žen mnohému učím.

Přes spolek Dlouhá cesta jsem se seznámila se Zuzkou a tak začala moje spolupráce s Plzeňskou zastávkou, kde vedu poradnu pro perinatální ztráty.