+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Mgr. Monika Jelínková

Mgr. Monika Jelínková

Akreditovaný poradce pro pozůstalé, Terapeut

Nabízím odborné poradenství a psychoterapeutickou pomoc při náhledu na tíživou situaci, společně s klientem hledáme nové cesty a východiska pro klidné žití.

Psychosociální a terapeutickou péči vykonávám z titulu dosaženého magisterského VŠ vzdělání humanitního zaměření, akreditovaného psychoterapeutického výcviku Institutu ISZ-MC  a stovek hodin v dalších kurzech zaměřených na mezilidské vztahy, podpoře při dospívání, krizové intervenci, syndrom CAN, domácí a sexuální násilí, práce s traumaty, problematiky smrti a umírání, života s demencí, péče o pozůstalé. Kvalitu práce si zajišťuji průběžnou supervizí.

Pocházím ze severu Čech a před lety mne osud zavál do Plzně. S Plzeňskou zastávkou jsem se setkala na základě vlastní tragické zkušenosti po úmrtí nejmladšího syna Matěje.

Nabízím odborné poradenství a psychoterapeutickou pomoc při náhledu na tíživou situaci, společně s klientem hledáme nové cesty a východiska pro klidné žití. Ve své terapeutické praxi se zaměřuji na náročné životní situace, problémy ve vztazích a jiná trápení, posílení při zvládání duševního onemocnění v běžném životě nebo pomoc při vyrovnávání se s našimi nezpracovanými traumaty. Přistupuji s velkou úctou k jedinečnosti každého člověka i k jeho příběhům. Řídím se hodnotami bezpečí a respektu, užitku a klidné spolupráce.

Společně se můžeme věnovat tomu, co vás momentálně tíží. Mohou to být dlouhodobé potíže, se kterými se potýkáte nebo náhlé situace, které potřebujete řešit.

Plzeňskou zastávku zná spousty odborníků, je mi ctí i závazkem být v týmu tohoto spolku obětavých profesionálů.