+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Krizová intervence

Zatímco psychoterapie je zpravidla dlouhodobější forma podpory, kde terapeutický vztah pomáhá nastartovat změny v různých oblastech života, krizová intervence je zaměřena na akutní řešení problému (krize) a většinou je krátkodobá a časově ohraničená. Cílem krizové intervence je stabilizace člověka v krizi.

Klient na začátku dostává prostor pro vyprávění svého příběhu. Je zcela v pořádku, pokud u toho prožívá intenzivní emoce a dává jim volný průběh. Slzy k tomu často patří a není potřeba se za ně stydět. Intervent je v takových chvílích bezpečnou oporou, která provází krizí, a pomáhá vytvořit krátkodobý plán.