Osvěta a vzdělávání

Jako organizace se zúčastňujeme setkávání pomáhajících profesí a krizových týmů. O spolupráci v situacích, které s sebou přinášejí dopravní nehody, kriminalita a jiná neštěstí, diskutujeme s policejními psycholožkami a interventy, metodiky, Městskou policií Plzeň, hasiči záchranáři, pracovnicemi z odboru prevence kriminality aj.

Pořádáme besedy a edukační workshopy pro občany, studenty, zdravotní sestry, zaměstnance různých firem.

Pokud máte o vzdělávání a sdílení zkušeností zájem, kontaktujte nás.