Mgr. Jolana Matoušková

Nic v našem životě není náhoda a také moje cesta ke klíčovým ženám Plzeňské zastávky byla přesně tak, jak má být. Ve zkratce se dá říci, že z profesního setkání s Mirkou Šimkovou se stalo milé přátelství, které mne přivedlo do společnosti také Zuzky Pouskové. Těchto žen si nesmírně vážím, pro jejich sílu, odhodlání a moudrost.

Jmenuji se Jolana Matoušková, jsem vdaná a mám dvě děti. Vystudovala jsem na FF Ostravské univerzity sociální práci s poradenským zaměřením. Začala jsem pracovat s klienty závislými na drogách, pod pražskou psychoterapeutickou fakultou jsem absolvovala 5-ti letý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii. Po rodičovské dovolené jsem nastoupila jako personalistka a sociální pracovník do firmy Otto Bock, tato firma zajišťuje prostředky zdravotní techniky pro zdravotně postižené, nyní pracuji v Ledovci, který se věnuje podpoře osob s duševním onemocněním.

Chtěla bych zmínit jednu podstatnou součást svého já. Naše rodina se odlišovala tím, že jsme, kromě mé sestry, měli všichni zdravotní handicap. Ten mne v životě paradoxně velmi obohatil. Díky tátově nadšení pro stolní tenis, jsem jako dítě také začala hrát. Později jsem se stala paralympijskou reprezentantkou a naplnila si své sportovní sny. Vážím si všech úspěchů, na které jsem dosáhla, ale nejvíce si vážím toho, že jsem díky těmto zážitkům dostala dobrou „školu života“.

Za všechny ty roky jsem potkala mnoho lidí s různými osudy a různými zdravotními handicapy. Až zpětně mi došlo, jak moc mi setkání pomohly vyrovnat se s vlastní odlišností, handicapem. Bylo nesmírně osvobozující a motivující poznat – nejsem na to sama.

Mé působení v Plzeňské zastávce se může naplňovat v rámci individuálních i skupinových setkání s klienty, aby i oni časem pocítili úlevu, že na svoje trápení nejsou sami.

Ztrátu blízkého jsem zažila poměrně brzy a nepřipravená a vyrovnávala jsem se s tím dlouho a v různě intenzivních vlnách. Snažím se být pozůstalým nablízku a podat pomocnou ruku na dlouhé a někdy i trnité cestě. Je mi ctí být členem týmu Plzeňské zastávky.