Možnost pomoci přes GIVT.cz

Blíží se doba, kdy začnete vybírat zimní dovolenou a taky objednávat vánoční dárky.

Vzpomeňte si na nás u nákupů přes internet… podpořte nás zdarma při svých nákupech přes GIVT.cz. Stačí mít v prohlížeči Pomocníka od GIVTu, který vás upozorní na možnost podpory tam, kde je to možné. Získáte ho zde: https://givt.cz/aplikace.

Mobilní aplikaci stáhněte si zde:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.pixelmate.givt

Děkujeme, že nám pomáháte 🙂

zdroj: web Givt.cz , 2021

Svépomocná skupina online setkání, prosinec 2021

FOTO Milan Svoboda 2021

Na samém začátku prosince opět pořádáme od 18 do 19.30 hodin online svépomocné setkání pozůstalých rodičů a dalších blízkých.

Nabízíme vám formou online setkání společné místo pro sdílení našich smutků, starostí i inspirací s lidmi, kteří mají podobnou životní zkušenost při úmrtí milového člověka.

Kontakt pro potvrzení účasti: tel. 771 148 308 nebo 777 676 554 Monika, písemně lze na: info@plzenskazastavka.cz

Hlavní cena Křesadlo 2021

archiv Katka 22.10.2021

Ocenění Křesadlo má podtitul „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“

Naše kolegyně Kateřina Ratislavová byla oceněna za 9 let dobrovolné činnosti, podpory pozůstalým rodičům a pomoc při rozvoji spolku Plzeňská zastávka z.s., kde se věnuje problematice perinatální ztráty, tedy úmrtí miminka během těhotenství, při porodu nebo krátce po něm. Velmi citlivě pomáhá ženám potažmo celým rodinám, které prochází touto těžkou životní situací, vede ve spolku bezplatné poradenství v poradně při úmrtí miminka.

Děkujeme Katko.

QAP.cz 23.10.2021 online

Svépomocné setkání online 20.10.2021

V říjnu opět pořádáme od 18 do 19.30 hodin online svépomocné setkání pozůstalých rodičů a dalších blízkých.

Foto Milan Svoboda, 2021

Nabízíme vám formou online setkání společné místo pro sdílení našich smutků, starostí i inspirací s lidmi, kteří mají podobnou životní zkušenost při úmrtí milového člověka.

Z minulých setkání víme, že můžeme společně zažívat různost pohledů na životní trápení, vidíme a slyšíme, co cítí ti druzí, jaké oni mají nové dovednosti zvládat náročné životní období.

Pro setkání máme virtuální prostor k dispozici i na praktické záležitosti, které jsou se smrtí partnera či rodiče spojeny.

Setkání je určeno pro rodiče, dospělé sourozence, prarodiče či další blízké po ztrátě dětí v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.

Vaše Zuzka a Monika

Kontakt pro potvrzení účasti: tel. 771 148 308 nebo 777 676 554 Monika

písemně lze na: info@plzenskazastavka.cz

Včasná pomoc pozůstalým

TÉMA DÁRCOVSTVÍ. I malou částkou můžete změnit někomu život.

Staňte se dárcem. Jen díky vám máme jistotu, že budeme schopni reagovat na nepředvídané situace.

https://www.donio.cz/PodporaPozustalych?fbclid=IwAR11-nDS7sdFG-rVJIsyNiQsRoS-OMOgzUqcTAkkNv4GNFnEX9xoUJvLID4

Proč organizujeme tuto sbírku?

Protože poskytujeme a propagujeme kvalitní doprovázení lidem v nečekané životní roli truchlícího člověka. Krom přímé podpory pozůstalých rodičů a dětí budeme pracovat na osvětě u veřejnosti a pomáhajících profesích.

Během posledního roku a půl vzrostl počet zájemců z řad pozůstalých o 40 % procent. Důvodů je několik. Jedním jsou noví pozůstalí vlivem nečekaného úmrtí Covid19, neboť podpůrné kontakty s blízkými byli vlivem vládních omezení vzdálenější. Naše práce je po letech fungování tzv. více vidět, což přináší nové výzvy k organizaci pomoci. Každý den jsme k dispozici pro pozůstalé v období truchlení. 

archiv Mirka, Zuzka

Služby jsou otevřeny všem lidem, kteří buď přímou ztrátou blízké osoby prošli anebo se s ní potýkají ve své rodině či u blízkých. Každý pozůstalý má právo na kvalifikovanou pomoc a podporu od nás. Důležitým úkolem v tomto zranitelném období je doprovázení, neboť každá konfrontace se smrtí může aktivizovat komplikovaný zármutek a uvíznutí ve složitostech a traumatu.

Koncert pro Kačku 1.10. 2021

Stigma sebevražd… změna způsobu, kterým na ně nahlížíme a jak o nich mluvíme, může přinést změnu přístupu společnosti…

Zveme Vás na další z Koncertů pro Kačku. Tento den je od nás věnovaný všem, kteří odešli z vlastní vůle… všem sebevrahům.

Stálým garantem této akce je Petr Merxbauer a opře se letos o své kolegyně z kapely – Annu Jandovou-Merxbauerovou a Ivu Valečkovou-Lackovou.

Jen svou přítomností už nám pomáháte dál pomáhat! Děkujeme.

Svépomocná skupina pro pozůstalé

Ve spolupráci s Dlouhou cestou z.s. pořádáme v sobotu, 4. září 2021 od 9 do 12 hodin prezenční svépomocné setkání pozůstalých rodičů a dalších blízkých.

Setkání je určeno pro rodiče, dospělé sourozence, prarodiče či další blízké po ztrátě dětí v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.

Adresa setkání: Centrum Bezovka, Bory, V Bezovce 4, Plzeň (vchod vedle lékárny, 1. patro). Kontakt pro potvrzení účasti: 777 676 554, 731 409 191.